Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Konsultacje, porady

  • Indywidualne porady i konsultacje z rodzicami dotyczące wspierania dzieci w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania dalszego kształcenia,
  • Udzielanie informacji dotyczących szkół ponadpodstawowych
    i ponadgimnazjalnych (m.in. kryteriów przyjęć, zasad rekrutacji, oferty kształcenia zawodowego).

Prelekcje

  • „Wprowadzenie w problematykę wyboru zawodu”,
  • „Rola rodziców w procesie wyboru zawodu przez dziecko. Jak pomóc dziecku wybrać zawód i szkołę?”,
  • „Kim zostanie moje dziecko? – zawody przyszłości i sytuacja na rynku pracy”.