Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i dojrzałość szkolna

Szkolenia

  • „Praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami – niedosłuch, autyzm, niepełnosprawność intelektualna”
  • „Całościowe zaburzenia rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, terapia”
  • „Dojrzałość szkolna”
  • „Jak rozwijać zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym”
  • „Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego”
  • „Dyscyplinowanie dzieci w wieku przedszkolnym”
  • „Rozwijanie odpowiedzialności u dzieci w wieku przedszkolnym”