Psychoprofilaktyka i terapia psychologiczna

Szkolenia

 • „Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi”
 • „Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych, wydawanych w sprawie ucznia”
 • „Dzieci nadruchliwe w szkole”
 • „Stawianie granic w wychowaniu”
 • „Seksualność dzieci i młodzieży”
 • „Agresja –przyczyny powstawania , pomoc”
 • Inne – w zależności od zgłaszanych potrzeb

Konsultacje dla nauczycieli

Pracownicy poradni udzielają porad i konsultacji w sprawie uczniów wymagających pomocy psychologicznej, zarówno w formie indywidualnej, jak też w ramach spotkania z zespołem wychowawczym.

Warsztaty

Prowadzący: Edyta Ludwig-Wrońska – psycholog, Marta Miazga – pedagog:

 • „Trening umiejętności wychowawczych” -warsztaty psychoprofilaktyczne
 • „Skąd ta agresja? Krok po kroku. Praktyczne aspekty pracy z dzieckiem agresywnym”
 • „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji”

Prowadząca: Marta Dołomisiewicz-Misiura – psycholog:

 • „Trudny uczeń w szkole”.
 • „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież – możliwości profilaktyki i interwencji”