Praca z uczniem zdolnym

Szkolenia/warsztaty

  • „Mind mapping czyli inteligentne notatki jako innowacja   w pracy nauczyciela.”
  • „Jak rozwijać myślenie kreatywne ucznia”,
  • „Postaw na rozwój osobisty – praktyczne ćwiczenia rozwijające myślenie kreatywne nauczyciela”,
  • „Stymulowanie myślenia twórczego uczniów –  czynniki wzmacniające i osłabiające postawy twórcze u dzieci”,
  • „Rysunek jako metoda rozwijania myślenia twórczego” -praktyczne warsztaty dla nauczycieli na wszystkich etapach nauczania”,
  • „Praca z uczniem zdolnym – praktyczne ćwiczenia i wskazówki, formy pracy, aspekty prawne i organizacyjne”.