Logopedia

Pomoc instruktażowo – metodyczna

 • Kontynuacja cyklu szkoleń dla nauczycieli prowadzących zespoły logopedyczne w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu.
 • Współpraca z logopedami pracującymi w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu w celu wspomagania ich w rozwiązywaniu problemów diagnostyczno-terapeutycznych dzieci z wadą wymowy oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
 • Organizacja szkoleń dla nauczycieli uczących dzieci niedosłyszące w przedszkolach i szkołach masowych w celu opracowania odpowiedniego programu edukacji i rewalidacji, możliwości ich adaptacji i integracji w przedszkolu i szkole.

Szkolenia

 • „Stymulacja rozwoju mowy dziecka – etapy rozwoju, ćwiczenia”
 • „Zaburzenia mowy towarzyszące zakłóceniom rozwoju psychoruchowego   dziecka”
 • „Objawy zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u dzieci z grupy ryzyka dysleksji”
 • „Terapia sygmatyzmu i rotacyzmu w zespołach logopedycznych”
 • „Sytuacja szkolna dziecka z zaburzeniami mowy”
 • „Elementy terapii dla dzieci z problemami w różnicowaniu słuchowym głosek”
 • „Praca z dzieckiem z wadą słuchu w szkole masowej”
 • „Etapy rozwoju mowy dziecka do 6 roku życia”
 • „Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu rozwoju mowy dziecka”