Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego

  • Porady instruktażowe oraz spotkania szkoleniowe dla wychowawców, pedagogów  i szkolnych doradców zawodowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenia zajęć stymulujących dojrzałość zawodową młodzieży
  • Udział doradcy zawodowego z poradni w pracy zespołów powoływanych w szkole dla uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej