Praca z uczniem zdolnym

Diagnoza psychopedagogiczna możliwości rozwojowych uczniów

  • Kwalifikowanie uczniów do indywidualnego toku lub programu nauki
  • Ocena ogólnego rozwoju intelektualnego oraz posiadanych zdolności  i umiejętności
  • Ustalenie optymalnych form pomocy uczniom uzdolnionym

„Warsztaty kreatywnego myślenia” – zajęcia skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest rozwijanie myślenia kreatywnego i nauka twórczego rozwiązywania   problemów, szczególnie pod kątem przyszłego aplikowania do zawodów wymagających kreatywności (np. projektant, przedsiębiorca, copywriter, reżyser, manager, aktor, grafik, specjalista ds. marketingu …)

          Jest to cykl zajęć warsztatowych. Ilość spotkań (5-10)  do uzgodnienia, ponieważ istnieje możliwość realizowania tylko wybranych obszarów tematycznych programu w czasie jedno lub dwugodzinnych spotkań.  Zajęcia odbywają sięw małej grupie 1 x w tygodniu po około 1 godz. 

Prowadzący: Monika Szczerba -psycholog

Zajęcia odbywają się na terenie poradni lub szkoły

„Akademia umysłu”- warsztaty doskonalące zdolności uczenia i poszerzające możliwości zapamiętywania

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów chcących zwiększyć swoje możliwości uczenia się (np. przygotowujących się do olimpiad,  konkursów,  realizujących indywidualny program lub tok nauki,  tych, którzy chcą zapamiętywać więcej, bądź chcą w przyszłości lepiej radzić sobie  na studiach, egzaminach itp.).

prowadzący: Monika Szczerba –psycholog

Czas trwania: około 2-4 spotkań, raz w tygodniu 1 godz., w zależności od tempa pracy i potrzeb uczestników

praca w małej grupie lub praca indywidualna

“Warsztaty wspomagające rozwój ucznia zdolnego”

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów zdolnych z klas IV szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów nie w pełni wykorzystują swoje dobre możliwości rozwojowe, bądź nie zawsze odnajdują się w grupie rówieśniczej.

prowadzący: Alicja Kołodziej-pedagog

Warsztaty odbywają się w 10-osobowej grupie, raz w tygodniu na terenie poradni,

Jednorazowe spotkanie z grupą trwa  ok. 2 godzin. Pełny cykl zajęć planowany jest na okres 10 miesięcy.

„Stymulowanie myślenia twórczego oraz kształtowanie postaw twórczych”

Zajęcia warsztatowe stymulujące aktywność twórczą u dzieci na etapie nauczania zintegrowanego. 

Prowadzący: Alicja Kołodziej-pedagog

Zajęcia odbywają się1 x w tygodniu.

Jednorazowe spotkanie z grupą trwa 2 x 45 min.
Pełen cykl zajęć planowany jest na 2 spotkania

*zajęcia mogą się odbywać na terenie szkoły lub poradni