Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Pomoc młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych

 • Badanie zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • Udzielanie indywidualnych porad na podstawie przeprowadzonych badań,
 • Pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów oraz  w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 • Pomoc w planowaniu drogi zawodowej młodzieży z problemami zdrowotnymi (opiniowanie w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia),
 • Pomoc w wyborze zawodu młodzieży niepełnosprawnej (orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • Badanie uczniów podejmujących rolę zawodową w wieku poniżej 16 lat (wydawanie opinii),
 • Porady indywidualne w ramach reorientacji młodzieży z niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi z niewłaściwego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 • Badania uczniów wymagających skierowania do oddziałów gimnazjalnych przysposabiających do pracy,

Udostępnianie informacji o szkołach i zawodach

 • Udzielanie informacji o szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie naszego województwa i regionu oraz o kryteriach i warunkach przyjęć do tych szkół,
 • Udzielanie informacji o szkołach wyższych,
 • Umożliwianie młodzieży korzystania z informacji zawartych w “Teczkach Informacji o Zawodach”, przewodnikach, informatorach,  programach komputerowych,