Trudności dydaktyczne

„Jak się uczyć skutecznie”zajęcia dla klas podnoszące efektywność nauki.

„Jak się przygotować do egzaminu”- zajęcia przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminów, matury oraz wszystkich tych, którzy chcą uczyć się efektywnej na co dzień.

„Jak zapamiętywać liczby” – zajęcia, które są  wsparciem szczególnie dla dzieci, które mają problemy z trwałym pamiętaniem dat. A ponadto dla wszystkich: zarówno dla uczniów słabych dydaktycznie, jak też dla dzieci zdolnych w celu zwiększenia możliwości zapamiętywania. Na zajęciach podczas praktycznych ćwiczeń uczniowie poznają alternatywną technikę zapamiętywania – technikę literowo – kształtową, ułatwiającą zapamiętanie  dat i dużych, trudnych wartości liczbowych, których w szkolnej karierze oraz codziennym życiu spotykamy dużo  (np. daty wydarzeń, powierzchnie  państw, głębokości jezior, wysokości szczytów, piny, numery telefonów itp.) Dzięki zajęciom dzieci doświadczają jak duży postęp mogą osiągnąć w zapamiętywaniu informacji liczbowych, wykorzystując powyższą mnemotechnikę.

Jak lepiej zapamiętywać – wybrane mnemotechniki” – dzięki zajęciom uczniowie m.in poznają w praktyce techniki pamięciowe: akrostychy, akronimy, historyjki, rzymski pokój.

„Wzrokowiec czy słuchowiec? Mój styl uczenia się” – na zajęciach uczestnicy  mają możliwość określenia własnego stylu poznawczego, dowiadują się, jak dobrać do niego skuteczne sposoby nauki zależnie od preferowanego kanału przetwarzania informacji (wzrokowiec, słuchowiec, ruchowiec). Dzięki zajęciom uczeń dowiaduje się , w jaki sposób poprzez stosowanie zgodnych z własnym stylem poznawczym sposobów nauki, uczyć się efektywnie.

„Jak zapamiętać trudne słowa”- na zajęciach uczniowie poznają alternatywną metodę nauki (tzw. metoda słów zastępczych), ułatwiającą zapamiętywanie m.in. nowych terminów, trudnych słów i pojęć, słówek z języków obcych oraz innego materiału. Metoda bazuje na wyobraźni, swobodnych skojarzeniach i kreatywności, dlatego jest dostępna dla każdego.

*Powyższe zajęcia prowadzi psycholog Monika Szczerba. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły