Praca z uczniem zdolnym

„Stymulowanie myślenia twórczego oraz kształtowanie postaw twórczych” – zajęcia stymulujące aktywność twórczą u dzieci. Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla uczniów nauczania zintegrowanego.

Celem spotkań jest:

  • stymulowanie twórczego myślenia o rozwijanie wyobraźni i fantazji
  • kształtowanie samodzielności i elastyczności w myśleniu
  • wykorzystanie własnych potencjałów do twórczego rozwiązywania problemów
  • integracja grupy klasowej
Prowadząca: Alicja Kołodziej-pedagog
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Jednorazowe spotkanie z grupą trwa 2 x 45 min.
Pełen cykl zajęć planowany jest na 2 spotkania