Plakat - informacja dla uczniow w wieku 12-18 lat

Informacje MEiN dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat