Dzień: 2020-05-26

komunikat Poradni - informacje

Informacja o pracy poradni od 18 maja

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz z dnia 14 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju stopniowo wznawia działalność stacjonarną.