„Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy”

logo_pppbilgoraj

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju
  ul. Kościuszki  41/43, fax/tel. 84 686 10 66

 

oferuje szkolenia w ramach Rady Pedagogicznej

„Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy”

Zakres tematyczny szkolenia:

Zachowania „S” – podstawowe pojęcia
Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka samobójstwa
Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego
Postępowanie w przypadku konieczności hospitalizacji psychiatrycznej, regulacje prawne.
Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły
Sposoby reagowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia
Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych
Czas trwania: 3 godz.

Osoba prowadząca: Anna Marchwiana – psycholog

 

 „Słuchając zranionego ciała – samookaleczenia jako sposób radzenia sobie z bólem psychicznym”

 Zakres tematyczny szkolenia:

1.      Definicja i rodzaje zachowań autoagresywnych spotykanych wśród dzieci i młodzieży.

2.      Samouszkodzenie w kontekście innych zachowań autoagresywnych.

3.      Dlaczego dzieci się ranią – sylwetka osoby samookaleczającej się.

4.      Stres a zachowanie samookaleczające.

5.      Adolescencja jako okres podwyższonego ryzyka zachowań autoagresywnych.

6.      Samookaleczenia w obrazie zaburzeń psychicznych

7.      Praca z dzieckiem samookaleczającym .

8.      Jak rozmawiać z rodzicem dziecka samookaleczającego się.

 

Czas trwania: 3 godz.

Osoba prowadząca: Anna Marchwiana – psycholog

 

Ustalając termin szkolenia prosimy o kontaktowanie się z osobą prowadzącą

Tel.: 84 686 10 66

Może Ci się również spodoba